dimecres, 13 de setembre de 2017

VISITA ESPIRITUAL A LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

Pregària escrita pel venerable doctor Josep Torras i Bages, el 1898.
Resar-la sempre ha estat una senya d'identitat de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.

Pots descarregar-te-la i fer-la teva

Comprensió lectora: la clau de l'educació de qualitat

Mai insistirem prou en aquest principi.
Si hi ha una competència bàsica és la comprensió lectora (i la capacitar d'expressar-se també per escrit). Per sobre de tot. L'escola del segle XXI ja sap on ha de posar la fita.

Llegiu, si no, el que proposa una experta jhaponesa en intel·ligència artificial per tal que els humans no perdem la batalla laboral contra els robots:

Ahora es el momento de hacer que nuestros niños sean más inteligentes que la inteligencia artificial. He inaugurado el Instituto de Investigación de la Ciencia para la Educación este mes para investigar cuántos estudiantes tienen malos hábitos de lectura y escritura, y por qué, y ver cómo podemos ayudarles a modificar esos hábitos para que puedan adelantar al robot usando su poderío humano. 

Me gustaría que estuviéramos como en Japón de los años setenta, cuando todo el mundo era de clase media, todos nos ayudábamos y no necesitábamos más dinero del que somos capaces de gastar en nuestra vida. Todo el mundo debería estar bien educado, saber leer y escribir, pero no solo el significado literal. Todos deberíamos aprender con profundidad, leer con profundidad para poder mantener nuestro trabajo.

De: ENTREVISTA | NORIKO ARAI, DIRECTORA DEL TODAI ROBOT PROJECT 

Fes-te de la Lliga de Montserrat


Què és la LA LLIGA ESPIRITUAL DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT?


Butlleta d'adhesió
diumenge, 3 de setembre de 2017

Missa onze de setembre, Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona a les 10h

LLIGA ESPIRITUALDE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

Donant continuïtat a una tradició més quecentenària, la Lliga promou una missa en la Diada Nacional de Catalunya, en sufragi i acció de gràcies pel defensors de les llibertats catalanes i per tots els patriotes que han lliurat la seva vida al servei de Catalunya.

La Lliga us convoca a celebrar aquesta eucaristia l’11 de setembre, a les 10 h del matí, a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Presidirà el nostre conseller P. Josep Miquel Bausset, concelebrant amb altres preveres que ens acompanyaran.

En un  moment tant transcendent per al futur del nostre país us fem una crida especial a participar-hi i a animar altres que també ho facin. Aquesta missa és l’únic acte religiós que es celebra amb motiu de la Diada.

D’altra banda, després dels darrers esdeveniments viscuts, la visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat, que resem sempre en aquesta missa, tindrà una significació especial. Recordeu el que demanem a la senyora de Montserrat en la setena i darrera deprecació: aconseguiu per als pobles de Catalunya una pau cristiana i perpètua.

Esperant trobar-nos el dia 11, rebeu una salutació ben cordial.


dilluns, 28 d’agost de 2017

Missa en record de tots els patriotes catalans, cada 11 de setembre


La tradició de la missa de l’11 de Setembre oferta per als patriotes catalans que ens han precedit arrenca de 1886. Aquell any s’anuncià la celebració d’una missa amb una esquela publicada al periòdic Lo Barcelonès, que deia, d’acord amb el text i ortografia originals: “Aniversari en sufragi dels que moriren en defensa de les llibertats catalanes lo dia 11 de setembre de 1714. Demá á las deu del matí en la Iglesia de Santa Maria del Mar, del enderrocat barri de Ribera, se cantarà una missa de Requiem, ab oració fúnebre que dirá el Reverent Doctor Don Jaume Collell, Canonge de la Seu de Vich. Se suplica assistencia.”Seguir lleguint: clica aquídijous, 20 de juliol de 2017

Un corrent “antireligiós” hegemònic?

A Catalunya –i també en el context de tot l’Estat Espanyol- la proposta de la laïcitat de l’Estat o dels poders públics –que és un principi àmpliament acceptat- es converteix massa fàcilment en la promoció o la pràctica d’un laïcisme excloent del fet religiós, àdhuc agressiu.
La cultura dominant –manifestada sobretot en l’àmbit polític i en bon part dels  professionals de la comunicació- es mostra molt reticent amb el fet religió i el conjunt de les seves manifestacions. Ja sigui de manera activa -atacant els seus principis i manifestacions, denigrant-lo, o considerant-lo residual i propi d’una etapa superada de la humanitat-, ja sigui marginant-lo, o considerant-lo irrellevant i com un afer estrictament privat. Actituds militants a vegades, però sovint fruit d’una gran ignorància sobre aquest afers.

Seguir llegint aquí

dijous, 6 de juliol de 2017

Continuïtat i novetat: "la Lliga" compromesa amb la Catalunya d’avui

En una entitat com la Lliga tot és continuïtat, sagrada continuïtat d’esforç i tenacitat, i, alhora, tot és novetat: història viva, tradició que s’actualitza. Així és, com ho és també la fe cristiana, que volem enfortir en el poble de Catalunya. La nostra fe no és una ideologia sinó un esdeveniment: Jesús va néixer, va morir, va ressuscitar i es va fer present als seus deixebles. No és només un esdeveniment històric que rememorem, sinó un fet que vivim actualment, ara i aquí.

Les nostres finalitats sempre s’han formulat de manera ambiciosa: enfortir la vida cristiana dels associats i contribuir a la reconstrucció material i espiritual de Catalunya, maldar pel millorament espiritual i temporal del poble català... La doble fidelitat, fe i país, viscuda a l’ensems, no com dues actituds diferents sinó com una de sola que neix de la mateixa arrel. La pàtria terrena com a anticipació de la celestial, el patriotisme que neix del mandat diví d’honorar els progenitors, l’amor als altres del que som capaços perquè Déu ens ha estimat primer. Els patrons de Catalunya, Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat, a la que la Lliga està íntimament unida simbolitzen molt bé aquesta doble fidelitat.

El país també viu una primavera. Temps d’esperança, però també ple de dificultats. La Lliga més que defensar postulats polítics, defensa principis, que no són altres que els de la doctrina social de l’església. El poble ha de poder decidir el seu futur polític i Catalunya, com a comunitat nacional, ha de poder exercir plenament el seu dret a decidir. Per això la Lliga defensa el referèndum i la capacitat de decisió del Parlament de Catalunya com a representant del poble català en el que resideix la sobirania política.

La nostra fidelitat, en la doble perspectiva cristiana i catalana, ens congrega i ens urgeix a respondre al moment present, amb pregaria i acció. Animem a tots els que viuen aquesta fidelitat a reagrupar-se entorn la Lliga per avançar plegats.

Si voleu contactar:
carles.armengol@gmail.com

dimecres, 21 de juny de 2017

Francesc davant la tomba de Milani: una reparació històrica


El dimarts 20 de juny de 2017, el Papa Francesc va visitar la tomba del sacerdot i educador italià, Lorenzo Milani, en el cementeri de Barbiana (Florencia). Barbiana, el poble que molts vàrem saber-ne de la seva existència per l'escola que Milani hi va fundar.
Milani va tenir sovintejats problemes amb la jerarquia. La visita de Francesc, el rés davant la seva tomba i les paraules pronunciades som una autèntica reparació històrica.
Ho diu el mateix Francesc: "el gesto de hoy, quiere ser una respuesta a la petición que don Lorenzo hizo tantas veces a su obispo, o sea, que fuera reconocido y comprendido en su fidelidad al Evangelio y en la rectitud de su acción pastoral"


Discurs del Papa
(traducció a l'espanyol de Zenit) 


«Queridos hermanos y hermanas:
He venido a Barbiana para rendir homenaje a la memoria de un sacerdote que ha dado testimonio de cómo al entregarse a Cristo, se encuentra a los hermanos en sus necesidades, y se les sirve, para que sea defendida y promovida su dignidad como personas, con la  misma entrega de sí mismos que Jesús nos enseñó hasta la cruz.
1. Me alegro de encontrar aquí a los que en su tiempo fueron alumnos de don Lorenzo Milani, algunos en la escuela popular  de San Donato de Calenzano, otros aquí en la escuela de Barbiana. Sois los testigos  de como un sacerdote haya vivido su misión, en los lugares dónde la iglesia lo llamó, con fidelidad plena al Evangelio y por eso precisamente, con fidelidad plena a cada uno de vosotros, a todos los que el Señor le confió. Y vosotros sois testigos de su pasión educativa, de su intento de despertar en las personas lo humano para abrirlas a lo divino.
De aquí, el que se dedicara completamente a la escuela, con una decisión que aquí en  Barbiana, llevará a cabo de una forma  todavía más radical. La escuela para don Lorenzo, no era algo diferente de su misión como sacerdote, sino el modo concreto con el cual desarrollar esa misión, dándole  un fundamento sólido y capaz de subir hasta el cielo. Y cuando la decisión del  obispo, lo condujo de Calenzano hasta aquí, entre los chicos  de Barbiana, comprendió enseguida  que si el Señor había permitido aquella separación, era para darle nuevos hijos, a los que criar y  amar.
Devolver la palabra a los pobres, porque sin la palabra no hay dignidad, y por lo tanto, tampoco libertad y justicia: esto es lo que enseña don Milani. Y la palabra, es la que podrá abrir el camino a la plena ciudadanía en la sociedad, mediante el trabajo, y la  plena pertenencia a  la Iglesia, con una fe consciente. Esto vale también en cierto modo para nuestro tiempo, en el que solamente poseyendo la palabra, podemos  discernir entre tantos y a menudo confusos mensajes que nos llueven encima; y también dar expresión a las instancias más profundas de nuestro corazón, como también a las expectativas de justicia de tantos hermanos y hermanas que  la esperan. De esa humanización que reivindicamos, para cada persona en esta tierra, además del pan, de la casa, del trabajo y de la familia, es parte también el dominio de la palabra como instrumento de libertad y de fraternidad.
2. Están también aquí algunos jóvenes y niños, que representan para nosotros a tantos jóvenes y niños que necesitan hoy alguien que les acompañe en su camino de crecimiento. Se que vosotros como tantos otros en el mundo, vivís en  situaciones marginales, y que alguien  está a vuestro lado para no dejaos solos, e indicaos un camino de rescate posible y un futuro que se abra hacia horizontes más positivos. Quiero desde aquí dar las gracias  a todos los educadores, a todos los que se ponen al servicio del crecimiento de las nuevas generaciones, en particular de aquellos que se encuentran en situación de malestar.
La vuestra es una  misión llena de obstáculos, pero también de alegrías. Pero sobre todo es una misión. Una misión de amor, porque no se puede enseñar sin amar, y sin la conciencia de que lo que se da, es sólo un derecho que se reconoce, el de aprender. Y hay tantas cosas que enseñar, pero la esencial  es la del crecimiento de  una conciencia libre, capaz de confrontarse con la realidad, y de orientarse en ella, guiada por el amor, por las ganas de comprometerse con los demás, de hacerse cargo de sus fatigas, de sus heridas,  de rehuir cualquier egoísmo, para servir al bien común. Encontramos escrito en Carta a una maestra: “He aprendido que el problema de los demás es igual que el mío. Salir todos juntos de ello, es la política a seguir. Salir solos es avaricia.” Esto es una llamada a la responsabilidad. Una llamada que tiene que ver con vosotros, queridos jóvenes, pero sobre todo con nosotros adultos, llamados a vivir la libertad de conciencia en modo auténtico, como búsqueda de lo verdadero, de la belleza y del bien, dispuestos a pagar el precio que esto conlleva. Y sin compromisos.
3. Para terminar, pero no por último, me dirijo  a vosotros sacerdotes, que he querido que estuvieráis junto a mí, hoy en Barbiana. Veo entre vosotros  sacerdotes ancianos, que habéis compartido con don Lorenzo Milani los años de seminario y ministerio en lugares vecinos ; y también curas jóvenes, que representan el futuro del clero florentino e italiano. Algunos de vosotros sois, por tanto, testigos de la aventura humana y sacerdotal de don Lorenzo, otros sois herederos. A todos quiero recordar que la dimensión sacerdotal de don Lorenzo Milani está en la raíz de todo lo que hasta el momento he recordado de él. La dimensión sacerdotal es la raíz de todo lo que hizo. Todo nace de su ser sacerdote. Pero al mismo tiempo, su ser sacerdote nace de una raíz todavía más profunda: su  fe. Una fe “total”, que se convierte en una entrega completa al Señor, y que en el ministerio sacerdotal, encuentra una forma plena y cumplica para el joven convertido.
Son conocidas las palabras de don Raffaele Bensi, su director espiritual, al cual acudieron en aquellos años, las figuras más altas del catolicismo florentino, que tenía tanta vitalidad, a mitad del siglo pasado, bajo el ministerio paterno, del venerable cardenal Elia Dalla Costa. Así decía  don Bensi: “Para salvar el alma vino a mi. Desde ese día de agosto hasta el otoño, se empachó, literalmente, de Evangelio y de Cristo. Aquel joven partió inmediatamente hacia el absoluto, sin vías intermedias. Quería salvarse y salvar a cualquier precio. Transparente y duro como un diamante, pronto tenía que herirse y herir”. (Nazzareno Fabbretti, Entrevista a Monseñor Raffaele Bensi, Domenica del Corriere 27 de junio de 1971). Ser sacerdote como forma de vivir el Absoluto. Decía su madre Alicia: “Mi hijo buscaba el Absoluto. Lo encontró en la religión y en la vocación sacerdotal”. Sin esta sed de Absoluto, se puede ser  buenos funcionarios de lo sagrado, pero no se puede ser sacerdotes, verdaderos sacerdotes, capaces de hacerse servidores de Cristo en los hermanos.
Queridos sacerdotes, con la gracia de Dios, busquemos ser hombres de fe, una fe franca, no aguada, y hombres de caridad, caridad pastoral hacia todos aquellos que el Señor nos confía como hermanos e hijos. Don Lorenzo nos enseña también a querer a la Iglesia, como él la quiso, con la franqueza y la verdad que pueden crear tensiones, pero nunca fracturas, abandonos. Amemos a la Iglesia, queridos hermanos, y hagámosla amar, mostrándola como madre atenta a todos, sobre todo a los más pobres y frágiles, ya sea en la vida social, como en la vida personal y religiosa. La Iglesia que don Milani ha mostrado al mundo, tiene este rostro materno y atento, dispuesto a dar a todos la posibilidad de encontrar a Dios y, por lo tanto, de dar consistencia a la propia persona en toda su dignidad.
4. Antes de concluir, no puedo ocultar, que el gesto de hoy, quiere ser una respuesta  a la petición que don Lorenzo hizo tantas veces  a su obispo, o sea, que fuera reconocido y comprendido en su fidelidad al Evangelio y en la rectitud de su acción pastoral. En una carta al obispo escribía: “Si usted no me honra hoy  con algún acto solemne, todo mi apostolado aparecerá como un acto privado.” Desde el Cardenal Silvano Piovanelli, de querida memoria, los arzobispos de Florencia, han dado en varias ocasiones este reconocimiento a don Lorenzo. Hoy lo hace el Obispo de Roma. Esto no borra las amarguras que acompañaron la vida de don Milani, – no se trata de cancelar  la historia o de negarla, sino de comprender las circunstancias y la humanidad  en juego-  pero dice que la Iglesia reconoce en esa vida, un modo ejemplar de servir al Evangelio, a los pobres, y a la misma Iglesia. 

Con mi presencia en Barbiana, con la oración sobre la tumba de don Lorenzo Milani pienso haber respondido a lo que deseaba su madre: “Quiero sobre todo que se conozca al sacerdote, que se sepa la verdad, que se rinda honor a la iglesia también por lo que él fue en la Iglesia y que la Iglesia le rinda honor a él... Esa Iglesia que le hizo sufrir tanto, pero que también le dio el sacerdocio, y la fuerza de esa fe que sigue siendo para mí el misterio más profundo de mi hijo. Si no se comprende de verdad el sacerdote que ha sido don Lorenzo, difícilmente se podrá comprender en él todo el resto. Por ejemplo su profundo equilibrio entre dureza y caridad”. (Nazareno Fabbretti, “Incontro con la madre del parroco de Barbiana a tre anni della sua morte” Il Resto del Carlino, Bolonia, 8 de julio de 1970). 

El sacerdote “transparente y duro como un diamante”, sigue transmitiendo la luz de Dios en el camino de la Iglesia. Tomad la antorcha y llevadla adelante. Gracias».